Biuletyn Informacji Publicznej
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Statystyki

Licznik odwiedzin: 219 264

Dziś odwiedzin: 69. Teraz na naszej stronie: 6 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: czwartek, 19 marca 2020r.

Czy wiesz, że?

Nasz BIP jest przyjazny dla urządzeń mobilnych. Wszystkie treści poprawnie wyświetlają się na ekranach komputerów, tabletów oraz smartfonów.

Kontrole

Lp.

Organ kontrolujący

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Szczegóły

43

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2023-07-18

2023-07-18

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu

42

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2023-07-06

2023-07-06

Kontrola wypoczynku

41

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2023-05-22

2023-05-22

Pobranie próbek wody z pływalni w celu wykonania badań laboratoryjnych

40

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2023-02-10

2023-02-10

Kontrola stanu sanitarnego pływalni, zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne oraz prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody przez zarządzającego.

39

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

2023-01-26

2023-01-26

Ocena przydatności do użytkowania – książki obiektu budowlanego i przeglądów okresowych.

38

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2023-01-23

2023-01-23

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

37

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2022-07-08

2022-07-08

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

36

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2022-06-03

2022-06-03

Kontrola w zakresie prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody przez zarządzającego pływalnią.

35

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2022-03-23

2022-03-23

Pobranie próbek wody na pływalni do badań laboratoryjnych do oceny rocznej wody na pływalni.

34

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie

2021-11-16

2021-11-30

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

33

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2021-08-24

2021-08-24

Obserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

32

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2021-07-30

2021-08-04

Wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy

31

Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu

2021-07-26

2021-07-26

Ocena pracy dyrektora

30

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2020-10-26

2020-11-02

Wybrane zagadnienia związane z prawną ochroną pracy

29

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-08-25

2020-08-25

Obserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

28

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-08-24

2020-08-24

Kontrola doraźna - współpraca placówki z rodzicami

27

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2020-03-12

2020-09-15

Wybrane zagadnienia związane z prawem pracy, BHP i legalnością zatrudnienia

26

Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu

2020-03-12

2020-03-12

Skarga

25

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-03-06

2020-03-06

Kontrola doraźna - przestrzeganie statutu placówki w zakresie praw dziecka i wychowania

24

Archiwum Państwowe w Katowicach

2020-03-03

2020-03-03

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy archiwalnej

23

Urząd Miasta - Wydział Audytu i Kontroli

2020-02-17

2020-06-18

Zarządzanie jednostką w aspekcie funkcjonowania kontroli zarządczej i organizacji wewnętrznej

22

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-01-17

2020-01-17

Kontrola wypoczynku

21

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2019-12-17

2019-12-17

Kontrola oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego. Realizacja obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu

20

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-11-21

2019-11-21

Obserwacja Komisji Kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

19

Urząd Miasta Katowice

2019-09-25

2019-09-25

Środki użyczone z Wydziału Informatyki Urzędu Miasta

18

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2019-05-16

2019-05-16

Kontrola sprawdzająca wykonanie zadań wydanych podczas kontroli w dniu 19.11.2018 r. zawartych w protokole kontroli nr 1291.12.NS-BW.2018 z dnia 19.11.2018 r.

16

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2019-03-27

 

Pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych

17

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-03-27

2019-03-27

Podsumowanie ewaluacji problemowej

15

Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu

2019-03-06

2019-03-06

Badanie skargi

14

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-03-04

2019-03-07

Ewaluacja zewnętrzna problemowa

13

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2019-02-25

2019-03-04

Kontrola dotycząca prawnej ochrony pracy

12

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-02-14

2019-02-14

Kontrola doraźna wypoczynku

11

Regionalna Izba Obrachunkowa

2019-01-16

2019-01-25

Kontrola doraźna gospodarki finansowej

10

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-11-19

2018-11-19

Kontrola oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego. Realizacja obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu

9

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2018-06-18

2018-06-19

Kontrola doraźna „Organizacja zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych, przestrzeganie statutu placówki, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w czasie zajęć organizowanych w placówce”

8

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2018-06-08

2018-06-26

Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy pracowników

7

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-05-22

2018-05-22

Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej

6

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2018-04-30

2018-04-30

Kontrola doraźna „Przestrzeganie statutu placówki”

5

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-03-05

2018-03-05

Pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych

4

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-01-19

2018-01-19

Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej

3

Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim

2018-01-05

2018-01-05

Postępowanie wyjaśniające RD.5841.40.2017

2

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2017-07-04

2017-07-04

Kontrola doraźna „Kwalifikacje nauczycieli pracowni szermierki i judo”

1

Archiwum Państwowe w Katowicach

2016-12-01

2016-12-02

Kontrola archiwum zakładowego

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Autor informacji/strony: Adam Lasek
Data publikacji w Biuletynie: wtorek, 18 lipca 2023r. godz.: 18:23

Statystyki wyświetleń: 220 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 3 671.

Liczba zmian (edycji): 8. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-282-kontrole.html
Data wygenerowania wydruku: sobota, 2 grudnia 2023r. godz.: 10:39Trwa pobieranie treści strony BIP


http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-282-kontrole.html