Biuletyn Informacji Publicznej
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Statystyki

Licznik odwiedzin: 255 731

Dziś odwiedzin: 110. Teraz na naszej stronie: 6 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: czwartek, 19 marca 2020r.

Czy wiesz, że?

Nasz BIP jest przyjazny dla urządzeń mobilnych. Wszystkie treści poprawnie wyświetlają się na ekranach komputerów, tabletów oraz smartfonów.

Kontrole

Lp.

Organ kontrolujący

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Szczegóły

42

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2024-02-16

2024-02-16

Kontrola stanu sanitarnego obiektu, zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne oraz prowadzenie zewnętrznej oceny jakości wody na pływalni

41

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2023-07-18

2023-07-18

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu

40

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2023-07-06

2023-07-06

Kontrola wypoczynku

39

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2023-05-22

2023-05-22

Pobranie próbek wody z pływalni w celu wykonania badań laboratoryjnych

38

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2023-02-10

2023-02-10

Kontrola stanu sanitarnego pływalni, zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne oraz prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody przez zarządzającego.

37

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

2023-01-26

2023-01-26

Ocena przydatności do użytkowania – książki obiektu budowlanego i przeglądów okresowych.

36

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2023-01-23

2023-01-23

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

35

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2022-07-08

2022-07-08

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

34

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2022-06-03

2022-06-03

Kontrola w zakresie prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody przez zarządzającego pływalnią.

33

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2022-03-23

2022-03-23

Pobranie próbek wody na pływalni do badań laboratoryjnych do oceny rocznej wody na pływalni.

32

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie

2021-11-16

2021-11-30

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

31

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2021-08-24

2021-08-24

Obserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

30

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2021-07-30

2021-08-04

Wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy

29

Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu

2021-07-26

2021-07-26

Ocena pracy dyrektora

28

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2020-10-26

2020-11-02

Wybrane zagadnienia związane z prawną ochroną pracy

27

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-08-25

2020-08-25

Obserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

26

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-08-24

2020-08-24

Kontrola doraźna - współpraca placówki z rodzicami

25

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2020-03-12

2020-09-15

Wybrane zagadnienia związane z prawem pracy, BHP i legalnością zatrudnienia

24

Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu

2020-03-12

2020-03-12

Skarga

23

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-03-06

2020-03-06

Kontrola doraźna - przestrzeganie statutu placówki w zakresie praw dziecka i wychowania

22

Archiwum Państwowe w Katowicach

2020-03-03

2020-03-03

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy archiwalnej

21

Urząd Miasta - Wydział Audytu i Kontroli

2020-02-17

2020-06-18

Zarządzanie jednostką w aspekcie funkcjonowania kontroli zarządczej i organizacji wewnętrznej

20

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-01-17

2020-01-17

Kontrola wypoczynku

19

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2019-12-17

2019-12-17

Kontrola oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego. Realizacja obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu

18

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-11-21

2019-11-21

Obserwacja Komisji Kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

17

Urząd Miasta Katowice

2019-09-25

2019-09-25

Środki użyczone z Wydziału Informatyki Urzędu Miasta

16

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2019-05-16

2019-05-16

Kontrola sprawdzająca wykonanie zadań wydanych podczas kontroli w dniu 19.11.2018 r. zawartych w protokole kontroli nr 1291.12.NS-BW.2018 z dnia 19.11.2018 r.

15

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2019-03-27

 

Pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych

14

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-03-27

2019-03-27

Podsumowanie ewaluacji problemowej

13

Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu

2019-03-06

2019-03-06

Badanie skargi

12

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-03-04

2019-03-07

Ewaluacja zewnętrzna problemowa

11

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2019-02-25

2019-03-04

Kontrola dotycząca prawnej ochrony pracy

10

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-02-14

2019-02-14

Kontrola doraźna wypoczynku

9

Regionalna Izba Obrachunkowa

2019-01-16

2019-01-25

Kontrola doraźna gospodarki finansowej

8

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-11-19

2018-11-19

Kontrola oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego. Realizacja obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu

7

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2018-06-18

2018-06-19

Kontrola doraźna „Organizacja zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych, przestrzeganie statutu placówki, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w czasie zajęć organizowanych w placówce”

6

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2018-06-08

2018-06-26

Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy pracowników

5

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-05-22

2018-05-22

Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej

4

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2018-04-30

2018-04-30

Kontrola doraźna „Przestrzeganie statutu placówki”

3

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-03-05

2018-03-05

Pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych

2

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-01-19

2018-01-19

Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej

1

Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim

2018-01-05

2018-01-05

Postępowanie wyjaśniające RD.5841.40.2017

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Autor informacji/strony: Adam Lasek
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 19 lutego 2024r. godz.: 19:41

Statystyki wyświetleń: 124 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 4 209.

Liczba zmian (edycji): 9. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-337-kontrole.html
Data wygenerowania wydruku: środa, 17 kwietnia 2024r. godz.: 17:30Trwa pobieranie treści strony BIP


http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-337-kontrole.html