Biuletyn Informacji Publicznej
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Statystyki

Licznik odwiedzin: 92 736

Dziś odwiedzin: 7. Teraz na naszej stronie: 4 osoby.

Data uruchomienia Biuletynu: czwartek, 19 marca 2020r.

Czy wiesz, że?

Dostęp do wszystkich treści naszego Biuletynu możliwy jest także poprzez klawiaturę. Kliknij klawisz TAB aby uruchomić dodatkowe menu szybkiego wyboru.

PM.01/22 - Ogłoszenie na sukcesywną dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej dla Pałacu Młodzieży w Katowicach

Serdecznie zapraszamy do złożenia ofert na:

sukcesywną dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej dla Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Umowa będąca wynikiem Postępowania PM.01/22 zawarta będzie na czas określony do 31-12-2024r.

 


Termin składania ofert: do 11.01.2022r. 

Wszystkie informacje i wzory wymaganych dokumentów znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

01-22_-_Ogloszenie.pdf

01-22_-_Zalacznik_1_-_Oferta.pdf

01-22_-_Zalacznik_2_-_Klauzula_RODO.pdf

01-22_-_Zalacznik_3_-_Oswiadczenie.pdf

01-22_-_Zalacznik_4_-_Wzor_umowy.pdf

01-22_-_Zalacznik_5_-_Przedmiot_zamowienia_i_wzor_oferty_-__chemia_basenowa_do_XII_2024.xlsx

12.01.2022r Informacja z otwarcia ofert

PM.01-22_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

 

13.01.2022r Informacja z wyboru oferty

PM.01_22_informacja_z_wyboru_oferty.pdf

 

 


 

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Autor informacji/strony: Agnieszka Szczepańska
Data publikacji w Biuletynie: czwartek, 13 stycznia 2022r. godz.: 11:53

Statystyki wyświetleń: 99 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 357.

Liczba zmian (edycji): 3. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-181-pm.0122_ogloszenienasukcesywnadostawesrodkowchemic.0122_ogloszenienasukcesywnadostawesrodkowchemicznychdouzdatnianiawodybasenowejdlapalacumlodziezywkatowicach.html
Data wygenerowania wydruku: poniedziałek, 4 lipca 2022r. godz.: 01:02Trwa pobieranie treści strony BIP


http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-181-pm.0122_ogloszenienasukcesywnadostawesrodkowchemic.0122_ogloszenienasukcesywnadostawesrodkowchemicznychdouzdatnianiawodybasenowejdlapalacumlodziezywkatowicach.html