Biuletyn Informacji Publicznej
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Statystyki

Licznik odwiedzin: 160 892

Dziś odwiedzin: 16. Teraz na naszej stronie: 1 osoba.

Data uruchomienia Biuletynu: czwartek, 19 marca 2020r.

Czy wiesz, że?

Możesz zmienić wielkość bazowej czcionki Biuletynu, rozmiar strony oraz określić jak program ma zachować się na otwieranie przez Ciebie zewnętrznych linków. W tym celu zmień opcje: kliknij ikonę śrubki po prawej stronie ekranu.

Przeglądasz stronę, która nie jest aktualna
Treść poniżej jest przestarzała i nieaktualna. Przeglądasz wersję strony, która została już zmieniona. Istnieje nowsza wersja tej treści.

Przejdź do aktalnej wersji strony

Kontrole

Lp.

Organ kontrolujący

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Szczegóły

34

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie

2021-11-16

2021-11-30

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu/

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

33

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2021-08-24

2021-08-24

Obserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

32

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2021-07-30

2021-08-04

Wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy

31

Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu

2021-07-26

2021-07-26

Ocena pracy dyrektora

30

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2020-10-26

2020-11-02

Wybrane zagadnienia związane z prawną ochroną pracy

29

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-08-25

2020-08-25

Obserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

28

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-08-24

2020-08-24

Kontrola doraźna - współpraca placówki z rodzicami

27

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2020-03-12

2020-09-15

Wybrane zagadnienia związane z prawem pracy, BHP i legalnością zatrudnienia

26

Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu

2020-03-12

2020-03-12

Skarga

25

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-03-06

2020-03-06

Kontrola doraźna - przestrzeganie statutu placówki w zakresie praw dziecka i wychowania

24

Archiwum Państwowe w Katowicach

2020-03-03

2020-03-03

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy archiwalnej

23

Urząd Miasta - Wydział Audytu i Kontroli

2020-02-17

2020-06-18

Zarządzanie jednostką w aspekcie funkcjonowania kontroli zarządczej i organizacji wewnętrznej

22

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-01-17

2020-01-17

Kontrola wypoczynku

21

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2019-12-17

2019-12-17

Kontrola oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego. Realizacja obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu

20

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-11-21

2019-11-21

Obserwacja Komisji Kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

19

Urząd Miasta Katowice

2019-09-25

2019-09-25

Środki użyczone z Wydziału Informatyki Urzędu Miasta

18

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2019-05-16

2019-05-16

Kontrola sprawdzająca wykonanie zadań wydanych podczas kontroli w dniu 19.11.2018 r. zawartych w protokole kontroli nr 1291.12.NS-BW.2018 z dnia 19.11.2018 r.

16

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2019-03-27

 

Pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych

17

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-03-27

2019-03-27

Podsumowanie ewaluacji problemowej

15

Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu

2019-03-06

2019-03-06

Badanie skargi

14

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-03-04

2019-03-07

Ewaluacja zewnętrzna problemowa

13

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2019-02-25

2019-03-04

Kontrola dotycząca prawnej ochrony pracy

12

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-02-14

2019-02-14

Kontrola doraźna wypoczynku

11

Regionalna Izba Obrachunkowa

2019-01-16

2019-01-25

Kontrola doraźna gospodarki finansowej

10

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-11-19

2018-11-19

Kontrola oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego. Realizacja obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu

9

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2018-06-18

2018-06-19

Kontrola doraźna „Organizacja zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych, przestrzeganie statutu placówki, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w czasie zajęć organizowanych w placówce”

8

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2018-06-08

2018-06-26

Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy pracowników

7

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-05-22

2018-05-22

Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej

6

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2018-04-30

2018-04-30

Kontrola doraźna „Przestrzeganie statutu placówki”

5

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-03-05

2018-03-05

Pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych

4

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-01-19

2018-01-19

Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej

3

Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim

2018-01-05

2018-01-05

Postępowanie wyjaśniające RD.5841.40.2017

2

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2017-07-04

2017-07-04

Kontrola doraźna „Kwalifikacje nauczycieli pracowni szermierki i judo”

1

Archiwum Państwowe w Katowicach

2016-12-01

2016-12-02

Kontrola archiwum zakładowego

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Autor informacji/strony: Adam Lasek
Data publikacji w Biuletynie: wtorek, 7 grudnia 2021r. godz.: 12:51

Statystyki wyświetleń: 388 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 2 669.

Liczba zmian (edycji): 7. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-178-kontrole.html
Data wygenerowania wydruku: niedziela, 28 maja 2023r. godz.: 02:38Trwa pobieranie treści strony BIP


http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-178-kontrole.html