Biuletyn Informacji Publicznej
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Statystyki

Licznik odwiedzin: 92 785

Dziś odwiedzin: 56. Teraz na naszej stronie: 19 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: czwartek, 19 marca 2020r.

Czy wiesz, że?

Możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych pracując z naszym BIP-em. Aby poznać listę dostępnych skrótów zobacz poradnik.

PM.13/21 Ogłoszenie na świadczenie usług polegających na wykonaniu okresowych przeglądów stanu technicznego elementów budynku Pałacu Młodzieży

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na wykonaniu okresowych przeglądów stanu technicznego elementów budynku zgodnie z zakresem, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.

Termin składania ofert: 21.09.2021r

13-21_Ogloszenie.pdf

13-21_Zalacznik_nr_1_-_oferta.pdf

13-21_-_Zalacznik_nr_2_-_klauzula_RODO.pdf

13-21_-_Zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie.pdf

13-21_Zalacznik_nr_4_-_wzor_umowy.pdf

13-21_-_Zalacznik_nr_5-_arkusz_cenowy.xlsx

13-21-_Zalacznik_nr_6_-_Przedmiot_zamowienia.pdf

W związku z oczywistą omyłką pisarską zmienie ulega załącznik nr 1 - Oferta. 

13-21_Zalacznik_nr_1_-_oferta1.pdf

22.09.2021 Informacja z otwarcia ofert

13-21_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

23.09.2021r Informacja z wyboru oferty

13-21_informacja_z_wyboru_oferty.pdf

 

 

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Autor informacji/strony: Agnieszka Szczepańska
Data publikacji w Biuletynie: czwartek, 23 września 2021r. godz.: 12:31

Statystyki wyświetleń: 169 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 786.

Liczba zmian (edycji): 4. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-171-pm.1321ogloszenienaswiadczenieuslugpolegajacychnaw.1321ogloszenienaswiadczenieuslugpolegajacychnawykonaniuokresowychprzegladowstanutechnicznegoelementowbudynkupalacumlodziezy.html
Data wygenerowania wydruku: poniedziałek, 4 lipca 2022r. godz.: 02:10Trwa pobieranie treści strony BIP


http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-171-pm.1321ogloszenienaswiadczenieuslugpolegajacychnaw.1321ogloszenienaswiadczenieuslugpolegajacychnawykonaniuokresowychprzegladowstanutechnicznegoelementowbudynkupalacumlodziezy.html